CILJNA SKUPINA 

Vsi, ki želijo izboljšati kvaliteto življenja


CILJ 

Ob zaključku delavnice bodo udeleženci znali določiti ključne elemente za razvoj osebne odgovornosti in izdelati svoj Osebni razvojni načrt.

    

VSEBINA


Osebna odgovornost

Kaj je odgovornost, kaj je osebna odgovornost? Kako stopnja odgovornosti vpliva na kvaliteto življenja posameznika.

 

Sam svoj vodja                                                                                           

Pogoji za uspeh in zadovoljstvo. Zmožnost zadovoljevanja lastnih potreb.


Krepitev osebne odgovornosti                                       

Strah in zaskrbljenost sta glavni oviri pri osredotočenosti na sedanji trenutek. Vzpostavitev povezave med aktivnostjo in občutki. Ali lahko zmanjšamo odvisnost od zunanjih povratnih informacij?


Zavzetost in samokontrola                                                                

Razmerje med samokontrolo in zunanjo kontrolo. Vpliv zunanje kontrole na zavzetost. Kaj sploh je zunanja kontrola in v kakšni obliki je motivacijska. Nevarnosti njene odsotnosti.

Uspešnost in učinkovitost
Kakšna je razlika, kako določimo merila? Jih lahko določimo sami? Osebni razvojni načrt!

IZVEDBA
 

Nove veščine razvijamo in utrjujemo skozi aktivno sodelovanje udeležencev (delo v parih, skupinah, igra vlog, nastopi).

Delavnica traja 1 dan od 9.00 do 14.00 ure. Prvi termin izvedbe je torek, 19. maj 2020.
VREDNOST IN PRIJAVA


Vrednost delavnice 180,00 EUR. Ceni je potrebno dodati 22% DDV.


Plačilo celotnega zneska je potrebno izvršiti pred pričetkom seminarja na poslovni račun:


  • SI56 3000 0011 4524 735


Račun boste prijeli po zaključku delavnice.

Za odjave 2 dni pred pričetkom zadržimo 30% vplačane kotizacije.

Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.