Odprta delavnica


CILJNA SKUPINA

Vodje na različnih nivojih


CILJ

Ob zaključku delavnice bodo udeleženci razumeli pomen čustvene inteligence za učinkovito delo s sodelavci, znali bodo učinkoviteje delegirati, dajati povratne informacije sodelavcem in jih voditi na učinkovitejši način.

VSEBINA


Vodja, voditelj

vloga pri pretoku informacij: kako lahko vodja vpliva na dober pretok informacij in kako ga lahko tudi ovira, kako se pripadnost družbi preko vodij prenaša na nižje nivoje, objektivnost pri vodenju, delegiranje

 

Pogovori s sodelavci

Zakaj se s sodelavci pogovarjamo, kaj od pogovora pričakujemo, način vodenja pogovora, nekaj pomembnih zapovedi, ki se jih mora dober vodja držati, da pogovori dosežejo svoj namen.


Čustvena inteligenca, odgovornost in zaupanje

Tri temeljne kompetence sodobnega vodje:

Čustvena inteligenca (EI) je prepoznana kot ena od 10 kompetenc za učinkovito vodenje, kaj je EI, kako vpliva EI vodje na zavzetost zaposlenih, kako vodja razvija svojo EI vrste odgovornosti, posledice pomanjkanja odgovornosti, kaj se zgodi, če je raven dane in zahtevane odgovornosti previsoka.

Temelji zaupanja, zakaj je zaupanje pomembno za vzpostavitev pozitivnih odnosov v timu.

Zakaj je kvalitetno vzpostavljen sistem kontrole eden od temeljev za uspešno vodenje, kako so povezani zaupanje, kontrola in produktivnost.

 

Povratne informacije

Motivi za vpeljavo učinkovitega sistema povratnih informacij, načini, priprava in izvedba.

Pravila za učinkovito pohvalo in kritiko. 


IZVEDBA
 
Nove veščine razvijamo in utrjujemo skozi aktivno sodelovanje udeležencev (delo v parih, skupinah, igra vlog, nastopi).
Delavnico bomo izvedli v torek, 7. marca 2023 od 9.00 do 13.00 ure.

VREDNOST IN PRIJAVA:

Vrednost delavnice 280,00 EUR. Ceni je potrebno dodati 22% DDV.


Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na e-naslov: info@business-success.si.


Plačilo celotnega zneska je potrebno izvršiti pred pričetkom seminarja na poslovni

račun: SI56 3000 0011 4524 735

Račun boste prijeli po zaključku delavnice.

Za odjave 2 dni pred pričetkom zadržimo 30% vplačane kotizacije.

Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.