UČINKOVITO TIMSKO DELO

Glavne značilnosti učinkovitega tima. Kolikšen pomen ima pripadnost timu/organizaciji, spoštovanje zgodovine in vrednot organizacije.

 

JASNOST IN ZAVEZA SKUPNIM CILJEM

Z jasno komunikacijo preprečimo interpretacije.

Kaj vpliva na krepitev zaveze skupnim ciljem in kako zmanjšamo ‘vrtičkanje’.

 

TIPI ČLANOV TIMA IN RAZUMEVANJE

Različni tipi članov tima in tudi različne generacije zahtevajo različne pristope, razvijanje razumevanja in prilagajanja.

 

REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ

Nasprotovanje ali konflikt?

2 zlata koraka za zmanjšanje oz. odpravo napetosti

 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V TIMU

Poslušati in slišati!

Povratne informacije

Dejstva

Povzetki po sestankih