CILJNA SKUPINA

 Vsi, ki komunicirajo s strankami (interna ali eksterna komunikacija)


CILJ

Ob zaključku delavnice bodo udeleženci znali prepoznati koristi učinkovite komunikacija in bodo lahko spretno komunicirali z različnimi sogovorniki.

VSEBINA


Komunikacija s strankami - nujno zlo ali strast in veselje

Zakaj je komunikacija potrebna, razlogi, da imajo različni ljudje različne potrebe po izmanjavi informacij, kdaj je komunikacija v breme in kdaj v veselje


Verbalno sporočanje
Obvladovanje katerih veščin je potrebno za učinkovito komunikacijo (učinkoviti jezikovni vzorci, postavljanje vprašanj, dajanje povratnih informacij, komunikacijski ciklus, ...)

Neverbalna komunikacija

Kaj nam pokaže govorica telesa sogovornika, kaj mi sporočamo s telesom. Kako nam telo pomaga pri pozitivnem razpoloženju.

 

Empatično (aktivno) poslušanje

Pomen empatije v komunikaciji. Razumeti in biti razumljen - pogoj je biti prisoten!

 

Tipi strank

Kako z različnimi ljudmi učinkovito komunicirati. Posebnosti posameznih tipov, zakaj se nam nekateri zdijo zahtevnejši sogovorniki in kako to vpliva na učinkovitost v odnosu. Izbira in oblikovanje prave strategije za različne tipe.

IZVEDBA
 
Nove veščine razvijamo in utrjujemo skozi aktivno sodelovanje udeležencev (delo v parih, skupinah, igra vlog) na spletni platformi ZOOM. Vrednost delavnice znaša 234 Eur. Ceni je potrebno dodati še 22% DDV.

Spletna delavnica traja od 9.00 do 12.15 ure. Prvi termin izvedbe je četrtek, 9. junij 2021.
VREDNOST IN PRIJAVA


Vrednost delavnice 234,00 EUR. Ceni je potrebno dodati 22% DDV.


Plačilo celotnega zneska je potrebno izvršiti pred pričetkom seminarja na poslovni račun:


  • SI56 3000 0011 4524 735


Račun boste prejeli po zaključku delavnice.

Za odjave 2 dni pred pričetkom zadržimo 30% vplačane kotizacije.

Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.