Zakaj kar 4 od 10 prodajalcev ne dosežejo prodajnih ciljev?

Ker ne uporabljanjo prodajnih orodij ali metodologij?

Ali enostavno zato, ker njihovi managerji postavijo previsoke plane?

CILJNA SKUPINA: 


managerji, podjetniki, prodajalci, vodje in vsi, ki se zavedajo, da uspeh podjetja temelji na dobri prodaji

 

CILJI:


naučili se bomo najti in odpraviti razloge za težave v prodaji kot so npr. nedoseganje želene cene, premajhna rast ali celo upad v prodaji, kako  učinkovito komunicirati z različnimi tipi strank, kako učinkovito reševati ugovore strank in kako optimizirati proces prodaje.

VSEBINA:

 

  • proaktivna komunikacija (odločnost, namen/cilj, dejstva, ...)
  • najpogostejši ugovori v prodajnem procesu: zahteva po popustih, nisem odločevalec, že sodelujemo s konkurenčnim podjetjem, ...
  • verbalna in neverbalna komunikacija ( jezikovni vzorci, izbor besed, govorica telesa, ...)
  • faze/struktura prodajnega pogovora ( prvi stik, zaupanje, pridobivanje informacij, ....)
  • treningi na primerih: komunikacijske veščine v prodaji, pogajanja/obdelava ugovorov, zaključevanje (kdaj, kako, s kakšnimi vprašanji, molk je zlato, ...)
  • kreativnost, prepričljivost in učinkovitost
IZVEDBA:
 

Nove veščine razvijamo in utrjujemo skozi aktivno sodelovanje udeležencev (delo v parih, skupinah, igra vlog, nastopi).


Dva trenerja in majhna skupina (do 12 udeležencev) zagotavljata osebni pristop k vsakemu udeležencu.

Delavnica traja 2 dni, od 9.00 do 15.00 ure.

Prvi termin izvedbe je torek, 24. septembra in sreda, 25. septembra 2024.


VREDNOST IN PRIJAVA


Vrednost delavnice 650,00 EUR. Ceni je potrebno dodati 22% DDV.


Plačilo celotnega zneska je potrebno izvršiti pred pričetkom seminarja na poslovni račun:


 • SI56 0317 1100 1731 141


Račun boste prijeli po zaključku delavnice.

Za odjave 2 dni pred pričetkom zadržimo 30% vplačane kotizacije.

Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.