Zmagovalci trenirajo – poraženci jamrajoV letih našega dela smo še utrdili naše prepričanje, da je ključ do uspeha trening in osebna izkušnja.


Kako vzpostavimo učinkovito sodelovanje z našimi naročniki – partnerji in zagotovimo učinkovitost usposabljanja:


1. Pozorno prisluhnemo vašim izzivom


Pred pripravo programa se z naročnikom podrobno pogovorimo o ciljih, ki jih želi doseči z usposabljanjem ter o izzivih, ki jih bomo nagovarjali skozi program. Po dogovoru lahko izvedemo tudi različna testiranja, intervjuje, skrite nakupe, spremljanje procesov,…


2. Pripravimo ustrezen program


Na podlagi zgornjih izhodišč skrbno pripravimo program usposabljanja in ga z naročnikom pregledamo in dokončno potrdimo.


3. Izvedemo usposabljanje


Intenzivno delo na delavnici in aktivno vključenost vseh udeležencev zagotavljajo:


  • izkustveno učenje,
  • osebni pristop,
  • trener in trener-asistent, oba s praktičnimi izkušnjami iz predhodnih karier v gospodarstvu
  • delo na primerih udeležencev
  • skupno oblikovanje najustreznejših rešitev


4. Supervizija usposabljanja


V dogovoru za naročnikom izvajamo po delavnicah tudi supervizije oz. coaching srečanja, ki zagotovijo večjo učinkovitost programov, opolnomočenje udeležencev in omogočijo odpravo morebitnih ovir, na katere naletijo udeleženci pri uvajanju sprememb v svojo dnevno prakso.


5. Poseminarski obisk


Po zaključenem projektu pripravimo zaključno poročilo s priporočili za nadaljnje delo in ga naročniku osebno predstavimo.