Nove priložnosti za uspešno delo v današnjem času


Moduli so namenjeni vsem, ki si želijo osebne in karierne rasti in izboljšati kvaliteto medsebojnih odnosov.


Cilji:

     ozavestiti kaj nas motivira in kaj sporočam s svojimi vedenji,
     razvoj ključnih komunikacijskih veščin,
     učinkovitejše soočanje z vsakdanjimi izzivi,
     osvojitev strategij za izboljšanje razpoloženj in krepitev notranje stabilnosti,
                                                                              osvojitev tehnik učinkovitega upravljanja s časom

Delavnica je razdeljena na 3 samostojne module, ki se medsebojno dopolnjujejo in nadgrajujejo.

Intenzivno interaktivno delo udeležencev temelji na primerih iz prakse, med posameznimi moduli udeleženci delajo individualno.

V času izvajanja programa imajo udeleženci dostop do e-učilnice, v kateri dostopajo do gradiv, video posnetkov, uporabnih vsebin, ....

Delavnice vodita Helena Jurca in mag.Anita Ličen Žagar.

Kotizacija za posamezni modul znaša 234 EUR. Kotizacija za vse module skupaj znaša 650 EUR.

Ceni je potrebno dodati 22% DDV.


1. modul  ZAVEDANJE SEBE IN DRUGIH


Nagovorimo izziva prisotnosti (se zavedam sebe) in

                                  pozornosti (se zavedam drugih).


Moje vrednote - kaj me v življenju motivira (doma in v službi)
Povezava čustev in razuma pri komunikaciji in vzpostavljanju odnosov
Razumevanje drugih in reševanje nastalih napetosti
                                                             Kdaj s svojimi vedenji škodujem sebi in drugim


Termin izvedbe 1. modula:  9.november 2021, od 9.00 do 13.00 ure


3. modul  ORGANIZIRANOST IN KARIZMA


Nagovorimo izziva organiziranosti (sem strukturiran in prilagodljiv) in

                                  karizmatičnosti (širim produktivno energijo).

Sem strukturiran ali/in prilagodljiv

      Upravljanje s časom
      Postavljanje prioritet za večjo učinkovitost
      Lastnosti karizmatičnih ljudi
      Kako krepim svojo karizmatičnost
      Moj vpliv na okolico


Termin izvedbe 3. modula:  23.november 2021, od 9.00 do 13.00 ure